Las – naturalna klinika


Przebywanie wśród przyrody wymusza aktywność fizyczną i poprawia nastrój. Sprawia, że jesteśmy zdrowsi i lepiej się czujemy. Szczególnie pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ma środowisko leśne.

Lasy dla życia

Miejsca i trasy leśne dla Ciebie i Twojej rodziny.
POZNAJ SZCZEGÓŁY

Osoba niepełnosprawna w lesie

Niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Niepełnosprawność może być całkowita, częściowa lub okresowa. Utrudnia lub uniemożliwia ona w dużej mierze wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

Osoby niepełnosprawne często wymagają opieki i wsparcia – przeważnie ze strony bliskich lub wyspecjalizowanych podmiotów. Podobnie jak w przypadku osób zdrowych, stan zdrowia i samopoczucia poprawia kontakt z przyrodą i aktywność fizyczna dostosowana do indywidualnych uwarunkowań.

Coraz częściej spotkać możemy ścieżki leśne, trasy edukacyjne i obiekty rekreacyjne, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą w środowisku leśnym spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, leczyć się. Las jest miejscem przyjaznym dla osób zdrowych, jak i dla osób niepełnosprawnych.


Najlepszą formą wypoczynku jest kontakt z przyrodą, a szczególnie pobyt w środowisku leśnym. Daje on konieczny odpoczynek, komfort psychiczny i inne spojrzenie na życie.

prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak

FIO_MPiPS_logo1 15procWspólnie promujemy turystykę leśną!


 Projekt „Lasy dla życia” – rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych realizowany jest przez fundację Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w Krakowie. Partnerami w projekcie są Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie i z Agencja Reklamową RAMstudio s.c. z Oświęcimia.
Do współpracy przy realizacji projektu zaangażowały się również takie podmioty jak z Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie.
Projekt finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

PARTNERZY