Bez kategorii


Gimnastyka przy Zamku Królewskim w NIepołomicach

Niepełnosprawni w Niepołomicach

Ostatniego dnia września grupa osób niepełnosprawnych uczestników projektu odwiedziła Niepołomice. W programie znalazło się zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz spacer po Puszczy Niepołomickiej. W międzyczasie, u stóp Zamku Królewskiego odbyła się gimnastyka i spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Niepołomice, który powitał uczestników wycieczki.


Impreza integracyjna „Pożegnanie lata”

Impreza integracyjna „Pożegnanie lata”

W minioną sobotę, w ramach naszego projektu <Lasy dla życia”, przeprowadziliśmy imprezę integracyjną pod hasłem „Pożegnanie lata”. Wzięło w niej udział  ponad 150 osób, wśród których najliczniejszą grupę stanowili podopieczni krakowskich DPS-ów. Nie zabrakło tańców, śpiewów, animowanych zajęć kulturalnych, kulinarnych oraz tradycyjnych już warsztatów florystycznych.


Ojcowski Park Narodowy - zajęcia rehabilitacyjne

Z „Lasami dla życia” tym razem w Ojcowie

Grupa osób niepełnosprawnych z Krakowa odwiedziła tym razem Ojcowski Park Narodowy. W ubiegły piątek uczestnicy projektu „Lasy dla życia” zwiedzili ekspozycję przyrodniczą w Muzeum OPN, spacerowali Doliną Prądnika, uczestniczyli w leśnej gimnastyce, a na koniec biesiadowali delektując się obiadem i piękna pogodą.


O leczniczych właściwościach drzew w Polskim Radio

O leczniczych właściwościach drzew w Polskim Radio

Przy okazji realizacji naszego projektu przypominamy wywiad z p. dr inż. Krystyną Kuszewską, którą zaprosiliśmy do współpracy w ramach „Lasów dla życia”.  Treść wywiadu prezentujemy w dziele „Sylwoterapia”.


Pierwszy wyjazd w ramach projektu „Lasy dla życia”

Pierwszy wyjazd w ramach projektu „Lasy dla życia”

23 lipca, grupa 40 niepełnosprawnych uczestników projektu – podopiecznych DPS w Krakowie przy ul. Łanowej 41 oraz DPS przy Nowaczyńskiego 1 wyruszyła leśnym szlakiem malowniczej Doliny Grzybowskiej. W trakcie spaceru wykonywali ćwiczenia rehabilitacyjne pod okiem instruktora, rozmawiali, obserwowali przyrodę i korzystali z pozytywnego wpływy przyrody na zdrowie człowieka.


o naszym projekcie na antenie TVP Kraków

o naszym projekcie na antenie TVP Kraków

Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie jest patronem naszego projektu. W sierpniu i wrześniu na antenie telewizji regionalnej emitowany będzie spot promocyjny zachęcający osoby niepełnosprawne do leśnych wycieczek. Informacja na temat naszej kampanii została opublikowana na stronie internetowej TVP Kraków.


Szkolenie wolontariuszy za nami

Szkolenie wolontariuszy za nami

W projekcie „Lasy dla życia” uczestniczyć będzie blisko 20 wolontariuszy, którzy zgłosili chęć udziału w wyjazdach rehabilitacyjnych z osobami niepełnosprawnymi oraz planowanej na wrzesień imprezie integracyjnej. 22 lipca odbyło się szkolenie, podczas którego wolontariusze rozmawiali o potrzebach uczestników projektu, uwarunkowaniach projektu oraz swoich oczekiwaniach względem organizatorów.


„Lasy dla Życia” – inauguracja w Dolinie Grzybowskiej

23 lipca, wyjazdem do Doliny Grzybowskiej w podkrakowskiej Gminie Zabierzów, rozpoczniemy projekt „Lasy dla życia”.  Spacer, gimnastyka rehabilitacyjna oraz integracja uczestników projektu i wolontariuszy. Tak w skrócie wygląda plan wyjazdu. Liczymy na dobrą pogodę i zapraszamy do Doliny Grzybowskiej na wspólną wyprawę!


Zostań wolontariuszem w projekcie FIO

Zostań wolontariuszem w projekcie FIO

Jeśli masz wolny czas  chcesz poświęcić go dla innych, zostań wolontariuszem w projekcie „Lasy dla życia” – rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Wolontariusze brać będą udział w wyjazdach rehabilitacyjnych, pomagać i towarzyszyć osobom niepełnosprawnym biorącym udział w projekcie, promować nasze działania w internecie i realizować proste czynności organizacyjne. Chętnych zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro.fril@gmail.com.Page 4 of 512345