Lasy dla życia ze św. Janem Gwalbertem

Lasy dla życia ze św. Janem Gwalbertem

W ramach „Lasów dla życia” kontynuujemy zbieranie informacji nt. Św. Jana Gwalberta – zapomnianego patrona leśników. Okazuje się, że polskie lasy skrywają wiele mało znanych miejsc kultu tego Świętego. Uczestnicy „Lasów dla życia” po raz pierwszy usłyszeli o właściwym patronie leśników na szlaku Doliny Grzybowskiej podczas ubiegłorocznego wyjazdu do Doliny Grzybowskiej w Nadleśnictwie Krzeszowice. Postać Świętego przypomniała wówczas jedna z uczestniczek „Lasów dla życia” pani Ania z DPS na Łanowej 41.  To z kolei zainspirowało wszystkich do dalszego poszukiwania śladów Św. Jana Gwalberta
w polskich lasach i gromadzenia szczegółowych informacji na jego temat. Chcemy przywrócić pamięci współczesnych postać patrona leśników!

Uczestnicy „Lasów dla życia” zapraszają wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania popularyzujące postać patrona ludzi lasu.  Wędrując leśnymi ścieżkami  zwracajmy uwagę na to czy na szlaku naszej wędrówki, w borach i lasach znajdują się miejsca jego kultu, być może przed laty postawiono tam kapliczkę, figurkę, obraz, a może jeszcze inne przedstawienie Świętego?  Uczestnicy „Lasów dla życia” chcą wspólnie wyznaczać miejsca kultu Św. Jana Gwalberta na mapie polskich lasów.

Do współpracy w ramach akcji „Lasów dla życia” włączyły się już Nadleśnictwa z całej Polski. Leśnicy przekazali  nam już informacje na temat kapliczek Świętego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz w Nadleśnictwie Kozienice, sztandaru z wizerunkiem Świętego Nadleśnictwu Lidzbark, a nawet ołtarza z obrazem św. Jana Gwalberta na terenie Nadleśnictwa Przedborów. Pan doktor Edward Marszałek z RDLP w Krośnie nadesłał nam kartę z Żywotów Świętych, na temat Świętego wydanych
w roku 1900.


Comments are closed.