Leśna edukacja dzieci niepełnosprawnych

Leśna edukacja dzieci niepełnosprawnych

w_MG_3845Fundacja Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych realizująca projekt „Lasy dla życia” prowadzi również działania w zakresie edukacji leśnej dzieci niepełnosprawnych. Dobiega właśnie końca I edycja „Akademii Leśnego Odkrywcy”, w którą zaangażowały się osoby znane nam z „Lasów dla życia”.

Dobiegła końca realizacja projektu pn.  „Akademia Leśnego Odkrywcy”- innowacyjny projekt edukacji leśnej realizowanego przez Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych wspólnie z Kołem Naukowym Leśników na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Celem zadania było opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu edukacyjnego „Akademia Leśnego Odkrywcy”-  innowacyjnej oferty edukacji leśnej kierowanej do dzieci, w tym do dzieci niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących).
Innowacyjnością projektu było oparcie go o potencjał naukowy Koła Naukowego Leśników
i wykorzystanie wiedzy, czasu i zaangażowania społecznego studentów w celach edukacji przyrodniczo-leśnej dzieci i młodzieży. Współpraca Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie z fundacją Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych to przykład możliwej, dobrej  współpracy różnych instytucji w obszarze edukacji przyrodniczo-leśnej.
Edukacja przyrodniczo-leśna nastawiona na bezpośredni kontakt z przyrodą, którą oferuje projekt ma być odpowiedzią na coraz bardziej widoczny w środowisku dzieci z dużych aglomeracji miejskich zespół deficytu natury. W projekcie uczestniczy 50 dzieci z krakowskich szkół, w tym uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 73 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących wraz z nauczycielami oraz 15 studentów z  Koła Naukowego Leśników na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – wolontariusze Akademii Leśnego Odkrywcy. Projekt rozpoczęło szkolenie edukacyjne dla studentów przeprowadzone  na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. W trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów z dziedziny leśnictwa oraz niepełnosprawności studenci poznawali m.in. formy i metody edukacji leśnej dzieci i osób niepełnosprawnych i nabywali praktyczne umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przeszkoleni wolontariusze Akademii Leśnego Odkrywcy w październiku przeprowadzili na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomice”  dwa warsztaty terenowe dla dzieci.  Zajęcia odbywały się w oparciu o infrastrukturę edukacyjną Nadleśnictwa Niepołomice, z wykorzystaniem naturalnych elementów środowiska leśnego. Kolejnym etapem edukacyjnego projektu były dwa warsztaty kameralne dla dzieci zorganizowane i przeprowadzone przez studentów Akademii w Pracowni Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na Wydziale Leśnym UR
w Krakowie. W czasie warsztatów dzieci korzystały z materiałów i eksponatów dostępnych
w pracowni i ze specjalistycznych pomocy edukacyjnych  zakupionych w ramach projektu.
Na podstawie zajęć przeprowadzonych w ramach Akademii Leśnego Odkrywcy powstał materiał filmowy dokumentujący ich przebieg. Materiał prezentujący modelowe rozwiązania
w edukacji przyrodniczo-leśnej dzieci będzie wykorzystany do promocji działań projektowych
i stosowania ich przez inne podmioty i  instytucje zajmujące się edukacją leśną społeczeństwa,
w celu organizacji podobnych zajęć edukacyjnych.
Efektem realizacji „Akademia Leśnego Odkrywcy  jest opracowanie pilotażowego programu edukacyjnego „Akademia Leśnego Odkrywcy”, który ma służyć wzbogaceniu oferty edukacji przyrodniczej i leśnej dla szkół, opartej o innowacyjne metody nauczania.
Projekt została zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Logo Małopolska V


Comments are closed.