O „Lasach dla życia” w Rogowie

O „Lasach dla życia” w Rogowie

W dniach 2-3 grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się konferencja
z cyklu Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Tematem przewodnim tegorocznej, jubileuszowej konferencji były „Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce”.

W Rogowie co roku spotykają się specjaliści ds. edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictw z całej Polski, pracownicy Parków Narodowych i Lasów Państwowych, by dyskutować nt. zagadnień współczesnej edukacji przyrodniczo- leśnej społeczeństwa i wymieniać się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

W tym roku po raz pierwszy do uczestnictwa w konferencji zaproszony został przedstawiciel Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych –koordynator projektu „Lasy dla życia”. O naszym projekcie z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej była mowa w wykładzie jednego z prelegentów konferencji Pani dr inż. Magdaleny Frączek z Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Pani Doktor w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Pasja, wiedza ,umiejętności i kompetencje społeczne, czyli o potencjale akademickiej edukacji przyrodniczo-leśnej” projekt „Lasy dla życia” uznała za przykład modelowej współpracy organizacji pozarządowej z Wydziałem Leśnym UR i innymi instytucjami zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną, w tym z Lasami Państwowymi. Od pierwszej edycji „Lasów dla życia” w działania projektowe aktywnie zaangażowali się studenci WL, którzy jako wolontariusze m.in. prowadzą zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. W opinii dr Frączek istotną grupę odbiorów edukacji leśnej stanowią osoby niepełnosprawne. Edukatorzy leśni w swojej pracy coraz częściej spotykają się z takimi osobami. Przygotowanie do pracy zdobywają m.in. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych. „Lasy dla życia” są przykładem prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej pośród tej szczególnej grupy użytkowników lasu.


Comments are closed.