O projekcie


Kilka słów o projekcie „Lasy dla życia”

Celem projektu „Lasy dla życia” jest integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu popularyzujemy aktywne formy profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji, wykorzystując ogólnodostępne zasoby środowiska naturalnego. Rekreacja, turystyka, przyroda, tworzenie i umacnianie relacji międzyludzkich to główne elementy, które wykorzystujemy, by przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania osób starszych dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnością umysłową.

W ramach projektu „Lasy dla życia” wypracowujemy, doskonalimy i popularyzujemy działania kierowane zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i do osób zagrożonych niepełnosprawnością.

Nasi partnerzy w realizacji projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie i z Agencją Reklamową RAMstudio s.c. Do współpracy przy realizacji projektu zaangażowane zostały takie podmioty jak: z Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie.

FIO_MPiPS_logo1_male

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.